Tema/Sub Tema


KOMUNIKASI, MEDIA & TEKNOLOGI MAKLUMAT
– Komunikasi, Media, Teknologi Maklumat, Penggunaan Teknologi Maklumat di bandar dan luar bandar, Psikologi komunikasi, Media & Komunikasi dalam Pendidikan, Media & Komunikasi dalam politik, Jaringan, Pemberitaan. Media cetak, Media dalam Talian, Blogging 

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
-Kurikulum, Pedagogi, Pengurusan Sekolah, Pengajaran dan pembelajaran, Penilaian dan pengukuran, Kokurikulum, Pendidikan tinggi, Pembangunan Institusi, Kepimpinan pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling, Psikologi Pendidikan

PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR, SENI & WARISAN
– Pembangunan, Pengurusan Alam Sekitar, Geografi, Pelancongan
– Bahasa, Kesusteraan, Kraf tagan dan Ukiran, Seni Visual, Seni Tampak, Silat, Muzik, Teater
– Sejarah, Pemuliharaan Warisan, Adat, Tempat bersejarah, Arkeologi, Busana dan fesyen

PEMBANGUNAN EKONOMI & POLITIK 
– Ekonomi luar bandar, Ekonomi Makro, Komuniti dan Agensi, Pemasaran
– Kesedaran masyarakat, Pilihanraya, Parti-parti politik, Badan Bukan Kerajaan/NGO, Tokoh dan Institusi, Politik Malaysia, Kuasa  dan Kekuasaan, Media dan Komunikasi, Falsafah, Teologi