Abstrak dan Kertas Kerja

(1) Format Abstrak:

TAJUK KERTAS KERJA
Nama
Jawatan, Alamat penuh organisasi
Tel:
Emel:

ABSTRAK (B.M)

ABSTRACT (B.I)

Nota :
Semua teks menggunakan font jenis Arial bersaiz 11
Tarikh akhir penghantaran abstrak ialah: 15 Januari 2017 dilanjutkan ke 31 Januari 2017

(2) Format Kertas Kerja:

  • Ditulis dalam bahasa Melayu, Inggeris atau Arab
  • Panjang kertas kerja hendaklah tidak melebihi 15 halaman saiz kertas A4.
  • Selang 1.5 langkau (1.5 spacing).
  • Tulisan Arial bersaiz 11.
  • format rujukan menggunakan sistem APA

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh ialah: 20 Februari 2017

3) Bahasa Persidangan
– Bahasa Melayu
– Bahasa Inggeris
– Bahasa Arab